Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο οποίο πρέπει να ανακοινώνονται οι προσφορές που προτίθεται να κάνει κάθε εμπορικό κατάστημα σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 15 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013), είναι τα ακόλουθα: email: prosfores@e-prices.gr και το fax: 2103815314

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων           

image_print