Ανακοίνωση της υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14-5-2021 έως και 24-5-2021.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,  Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), Eιδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ , ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

image_print