Σας στέλνουμε συνημμένα την αριθμ.πρωτ.3626/15-4-2020 (ΣΟΧ 5/2020) ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, τριών  (3) ατόμων μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» καθώς και το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ΣΟΧ.6

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 1-7-2020 έως και 10-7-2020

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 67ΣΨ7ΛΞ-ΨΙΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5_2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Πλατεία Ελευθερίας 1,
Τ.Κ. 85131, Ρόδος
Τηλέφωνο : 22413-60519-661
Fax : 22410 22017
Πληροφορίες : Ε. Πλάτση, Φ. Αττιτή
E-mail : tm.prosdod@pnai.gov.gr