ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

13 Αλήθειες για το Φράγμα Γαδουρά και την λειψυδρία.

Σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης της Ρόδου και τα πολλά που λέγονται και γράφονται, από αρμόδιους και μη, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες της Ρόδου, υπεύθυνα, ως προς τις αλήθειες που περιγράφουν το ζήτημα στο σύνολο του :

Αλήθεια 1η: Το έργο του Φράγματος του Γαδουρά, στοχοποιήθηκε μόνον κατά τον χρόνο που  η σημερινή Περιφερειακή αρχή πέτυχε την ολοκλήρωση του, τόσο τεχνικά όσο και λειτουργικά, παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 παρέλαβε το έργο ημιτελές και σταματημένο και αφού ουδείς ανέμενε ότι σε μόλις 14 μήνες θα καθίστατο πλήρες και λειτουργικό.

Αλήθεια 2ηΠαρά την κατάσταση στην οποία παρελήφθη το έργο τον Σεπτέμβριο του 2014,    επετεύχθη να παραδοθεί αρίστης ποιότητος νερό στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στις 13 Νοεμβρίου 2015, καθιστώντας το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, τερματίζοντας ταυτόχρονα την επαπειλούμενη επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του επιδοτούμενου από αυτή κόστους κατασκευής του.

Αλήθεια 3ηEνώ το έργο είχε ολοκληρωθεί, η ΔΕΥΑΡ έως και τον Μάιο του 2016, δήλωνε γραπτώς πως ουδεμία ανάγκη υδροδότησης είχε. Στο έγγραφό της με ημερομηνία ανέφερε ότι “σας ενημερώνουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε και υπάρχουν ενδείξεις διαφαινόμενου προβλήματος, ως προς την επάρκεια του νερού από τις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΡ και συνεπώς δεν τίθεται  θέμα στην κάλυψη των όποιων αυξημένων αναγκών”.   Η παραπάνω δήλωση της ΔΕΥΑΡ  άλλαξε,  μόλις ένα μήνα μετά, τον Ιούνιο του 2016. Συνέχεια