Σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα υδροδότησης της Ρόδου και τα πολλά που λέγονται και γράφονται, από αρμόδιους και μη, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες της Ρόδου, υπεύθυνα, ως προς τις αλήθειες που περιγράφουν το ζήτημα στο σύνολο του :

Αλήθεια 1η: Το έργο του Φράγματος του Γαδουρά, στοχοποιήθηκε μόνον κατά τον χρόνο που  η σημερινή Περιφερειακή αρχή πέτυχε την ολοκλήρωση του, τόσο τεχνικά όσο και λειτουργικά, παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 παρέλαβε το έργο ημιτελές και σταματημένο και αφού ουδείς ανέμενε ότι σε μόλις 14 μήνες θα καθίστατο πλήρες και λειτουργικό.

Αλήθεια 2η: Παρά την κατάσταση στην οποία παρελήφθη το έργο τον Σεπτέμβριο του 2014,    επετεύχθη να παραδοθεί αρίστης ποιότητος νερό στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στις 13 Νοεμβρίου 2015, καθιστώντας το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, τερματίζοντας ταυτόχρονα την επαπειλούμενη επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του επιδοτούμενου από αυτή κόστους κατασκευής του.

Αλήθεια 3η: Eνώ το έργο είχε ολοκληρωθεί, η ΔΕΥΑΡ έως και τον Μάιο του 2016, δήλωνε γραπτώς πως ουδεμία ανάγκη υδροδότησης είχε. Στο έγγραφό της με ημερομηνία 17.05.2016 ανέφερε ότι “σας ενημερώνουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε και υπάρχουν ενδείξεις διαφαινόμενου προβλήματος, ως προς την επάρκεια του νερού από τις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΡ και συνεπώς δεν τίθεται  θέμα στην κάλυψη των όποιων αυξημένων αναγκών”.   Η παραπάνω δήλωση της ΔΕΥΑΡ  άλλαξε,  μόλις ένα μήνα μετά, τον Ιούνιο του 2016.

Αλήθεια 4η: Παρά την υποχρέωση που υφίσταται από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής, που χρηματοδότησε την κατασκευή του,  για λειτουργία του έργου στην λογική της ανταποδοτικότητας, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να υδροδοτήσει την πόλη της Ρόδου δωρεάν και αυτό έπραξε για όλο το 2016.

Αλήθεια 5η: Το καλοκαίρι του 2016, το νησί της Ρόδου δεν αντιμετώπισε τα σημερινά προβλήματα υδροδότησης αποκλειστικά και μόνο λόγω του ότι το Φράγμα του Γαδουρά υδροδότησε τις δύο δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στην πόλη της Ρόδου με αρκετά εκατομμύρια κυβικά νερό.

Αλήθεια 6η: Προτού λήξει η περίοδος κατά την οποία το έργο το λειτουργούσε ο ανάδοχος της κατασκευής του, στο πλαίσιο της προβλεπομένης από την σχετική σύμβαση κατασκευής υποχρέωση του,  η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έγκαιρα, τον Μάιο του 2016, χωρίς δηλαδή καμία καθυστέρηση, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης του, προλαμβάνοντας και την ισχύ του ν. 4412/16 που πάγωσε ουσιαστικά για διάστημα άνω των έξη μηνών τις δημοπρασίες έργων σε όλη την Ελλάδα.

Αλήθεια 7η: Από τον Νοέμβριο του 2016, οπότε και κατέληξε σε αποτέλεσμα ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, έως και τον Μάιο του 2017, χάθηκαν επτά κρίσιμοι μήνες εκ του γεγονότος της προσφυγής που ασκήθηκε στα δικαστήρια από εργοληπτικό σχήμα που συμμετείχε στον διαγωνισμό. Η σχετική διαδικασία στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και το Συμβούλιο της Επικρατείας ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017 οπότε και οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού, δικαιώνοντας τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Αλήθεια 8η : Αμέσως μετά το πέρας της δικαστικής διαδικασίας, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ολοκλήρωσε τις υπολειπόμενες διοικητικές ενέργειες και απέστειλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον σχετικό φάκελο για τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία έλεγχο.

Αλήθεια 9η : Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ, στην οποία οι τρεις φορείς έχουν καταλήξει, προβλέπει ότι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δεν θα αποκομίσει ούτε ένα ευρώ κέρδος από την υδροδότηση από το φράγμα του Γαδουρά, με την ΔΕΥΑΡ να πρέπει να καταβάλει στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και μόνον αυτό.

Αλήθεια 10η : Τα προβλήματα στην υδροδότηση του νησιού δεν οφείλονται στο Φράγμα του Γαδουρά, που άλλωστε σαν τεχνικό έργο προέβλεπε από την αρχή της κατασκευής του, προ δεκαετιών δηλαδή, την υδροδότηση της πόλης της Ρόδου και μόνον. Ουδέποτε δηλαδή η Α’ Φάση περιελάμβανε την υδροδότηση των χωριών.

Αλήθεια 11η : Η Β’ Φ?ση του έργου του Φράγματος του Γαδουρά, που θα υδροδοτήσει και τα χωριά, απαιτεί χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 80 εκ. ευρώ και αρκετά χρόνια για την κατασκευή του. Η χρηματοδότηση του δεν έχει ακόμη διατεθεί από την Κυβέρνηση, παρά τις συνεχείς πιέσεις που ασκούνται για τον σκοπό αυτό  και άρα, κάθε συζήτηση για το έργο αυτό στην παρούσα φάση και σε σχέση με τα σημερινά προβλήματα υδροδότησης των χωριών, είναι χρονικά ανεδαφική.

Αλήθεια 12η : Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έως και σήμερα, έχει συμπαρασταθεί πλήρως στην ΔΕΥΑΡ τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά και η δημόσια άσκηση κριτικής από πλευράς της στα εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας της ΔΕΥΑΡ δεν είναι τακτική που η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εφαρμόζει ως μέσο πολιτικής διαχείρισης, παρά τις συχνές δημόσιες προκλήσεις που δέχεται.

Αλήθεια 13η : Η υπευθυνότητα με την οποία έχει χειριστεί το ζήτημα της λειψυδρίας η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, περιλαμβάνει σχέδιο που προβλέπει και προλαμβάνει καταστάσεις σε αντίθεση με την συνήθη έως χθες ‘’πυρόσβεση’’.

Το Φράγμα Γαδουρά είναι το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στο Ν. Αιγαίο.

Η Ρόδος περίμενε γι?αυτό για παραπάνω από 20 χρόνια.

Σήμερα, αποτελεί πραγματικότητα και την μοναδική λύση, με προοπτική και σε βάθος χρόνου, κατά της λειψυδρίας.

Κατανοούμε απόλυτα και συμμετέχουμε στην αγωνία των πολιτών και εργαζόμαστε ακούραστα να ξεπεράσουμε τα πάσης φύσεως προβλήματα και εμπόδια, νομικά ή τεχνητά.

Ζητούμε από όλους να εργαστούν με σοβαρότητα και ρεαλισμό, προκειμένου να οδηγηθούμε το συντομότερο δυνατόν στις λύσεις που το μεγάλο αυτό έργο μπορεί να δώσει και θα δώσει.

 

image_print