Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Κατασκευή και Λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης και Μονάδα Αφαλάτωσης για τους οικισμούς της Μέσα Γωνιάς και Αγ. Παρασκευής του Δήμου Θήρας ” ως αυτή έχει τροποποιηθεί , συμπληρωθεί και ισχύει με την α.π .43954/24-7-2017 Απόφαση συντονιστή ( ΠΕΤ 1909175323).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ