Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Ανανέωση τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο Λατομείου Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 30.686,26 τ.μ στη θέση ” Λάρνα ” Αγ.Συμεών , Τ.Κ Ιουλίδας ,Δ.Ε Κέας , Δήμου Κέας ,Περιφ.ενότ. Κέας-Κύθνου με Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων , και ΕΟΑ ( Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑ