Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση,για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ ΄αρ. 146109/1170/02-05-2012 ( ΑΔΑ : Β49Η0-ΦΑΗ) ΑΕΠΟ του έργου : Εκμετάλλευση ορυχείου μπετονίτη συνολικής έκτασης 578.758 τ.μ στη θέση “ΑΓΓΕΡΙΑ Μήλου ” ως προς την επέκταση των εξορυκτικών εργασιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΟΡΥΧΕΙΟ IMERYS ΑΓΓΕΡΙΑ