ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ