Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Τροποποίηση ΑΕΠΟ για ” Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 15MV , στη θέση ” ΡΑΧΗ – ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ” Δ.Σ Κορθίου ,Δήμου Άνδρου , της εταιρείας ” ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε “.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ