Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: ” Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος ,Τσιμεντοσωλήνων και Τσιμεντόλιθων ,εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με έδρα τον Άγιο Μηνά Σίφνου ,Π.Ε. Μήλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΦΝΟΣ