Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: « Λιμένας Ίου Δήμου Ιητών , Νομού Κυκλάδων Π.Ε Θήρας και αφορά στην κατασκευή έργων επέκτασης – ολοκλήρωσης τμήματος εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας και στη λειτουργία του λιμένα ακτοπλοΐας και του λιμένα μικτής χρήσης» .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΙΜΑΝΙ ΙΟΥ