Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Λειτουργία υφιστάμενου Λιμένα Γαυρίου Ν.Άνδρου “.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΠΕ ΛΙΜΑΝΙ ΓΑΥΡΙΟΥ