Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Ενιαία Εκμετάλλευση Λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών ( εξόρυξη – θραύση – προσωρινή αποθήκευση – αποκατάσταση ) σε έκταση εμβαδού 108.130,472 στρ. στη θέση ” Καμπί Αγκαιριάς ” Πάρου της εταιρείας Λατομεία ΛΟΥΚΗ Α.Ε.”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΠΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΟΥΚΗ