Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Εκμετάλλευση Λατομείου Αδρανών Υλικών έκτασης 30,961 στρ. στη θέση “ΣΦΑΡΑΜΑΤΑ” του Τ.Δ. Μελάνων , Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ,από την ” Κων/νος & Μαρία Σκουλάτου Ο.Ε . “

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Μ.Π.Ε ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ