Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση προς διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Αποκατάσταση και Βελτίωση Λιμενικών & Οδικών Υποδομών Μακρονήσου .”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ