Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.44306/25-06-2014 Απόφασης Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου « Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα : « Αιολικό Πάρκο , εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας , ισχύος 11,5 MW της εταιρείας « ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε » το οποίο θα καταλάβει έκταση 160.810τ.μ περίπου ,βρίσκεται στη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε