Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Τροποποίηση ΑΕΠΟ για επέκταση υφιστάμενου λατομείου σχιστολιθικών πλακών με προσθήκη συνοδών έργων της « ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε » στη θέση «ΚΟΥΡΟΥΠΙ» νήσου Τήνου Περιφέρειας Ν.Αιγαίου »ΠΕΤ 2108611829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε