ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Π.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ