Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Κατασκευή και λειτουργία τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου τεσσάρων ( 4 *) αστέρων δυναμικότητας 164 κλινών της εταιρείας « ΝΑΪΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ » σε γήπεδο έκτασης 20.560,95 τ.μ στην περιοχή « Βουρνή» Τ.Κ. Κτικάδων Δήμου Τήνου , νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων» ( ΠΕΤ 2104519422).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΝΑΪΝ