Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21,6MW, στη θέση “Φραγκάκι”, Δήμου Άνδρου, στην Π.Ε. Άνδρου »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΑΙΟΛΙΚΟ ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ