Η διαδικασία αδειοδότησης και έγκρισης της λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης στο έργο Βελτίωσης – Διαπλάτυνσης της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου από το Φαληράκι μέχρι τα Κολύμπια, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαπιστώνοντας την δυστοκία που υπήρξε στην συγκεκριμένη αδειοδότηση και προσπαθώντας να ολοκληρώσει έγκαιρα το έργο ανέλαβε πρωτοβουλία, προχώρησε σε πλήθος συσκέψεων με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας, αλλά και εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας Αφάντου και Δήμου Ρόδου. 
Μεταξύ άλλων ο Προϊστάμενος της Δνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Μανώλης Μαριάς ζήτησε τεχνική έκθεση από τον ομόλογο του τού Δήμου Ρόδου. 
Η Υπηρεσία μετά από τις συναντήσεις αυτές και με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου να δοθεί λύση στο πρόβλημα, με το υπ’ πρωτ. 1576/30-03-215 έγγραφο της προς το Υπουργείο Υποδομών ζήτησε την επανεξέταση του θέματος εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών στους κόμβους «Παναγιωτά» και «Φλώρα». Συνημμένα έστειλε οριζοντιογραφική διαμόρφωση των κόμβων και CD με ψηφιακό αρχείο οριζοντιογραφίας. Σε επικοινωνία που είχε με την αρμόδια υπάλληλο έλαβε διαβεβαίωση ότι θα εξεταστεί το θέμα θετικά και θα μας απαντήσει μετά το Πάσχα. Μέχρι και σήμερα οι δύο φωτεινοί σηματοδότες ΔΕΝ έχουν άδεια από το Υπουργείο Υποδομών. 
Η Υπηρεσία μας, μαθαίνοντας από τον κ. Διακοσταματίου Αντιδήμαρχο Διοικητικών και όχι Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρόδου, που…πέφτει το Υπουργείο, έχει καθημερινή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, προσπαθώντας να βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημα, όπως κάνει καθημερινά και για πλήθος άλλων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση και με άλλα Υπουργεία των οποίων τις διευθύνσεις μάλλον γνωρίζει. 
Ευχαριστούμε όσους συνεργάζονται στην προσπάθεια αυτή. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, έχουν τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση των θεμάτων (οι πολιτικοί μηχανικοί, προϊστάμενοι της διεύθυνσης τεχνικών Έργων της Περιφέρειας καθώς και της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου έχουν εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών στα τεχνικά θέματα) 
Η ευγένεια με την οποία αντιμετωπίζει η υπηρεσίας μας τους πολίτες και ιδίως τους αιρετούς, δυστυχώς έχει εκληφθεί από ορισμένους, οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις τεχνικών θεμάτων, ως αδυναμία. Αν επισκεφθούν ξανά την υπηρεσίας μας θα χαρούμε  να τους ενημερώσουμε για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του αρμόδιου περιφερειακού τεχνικού συμβουλίου, όπως τους ενημερώσαμε και για τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. 
 
 
Τους ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και συνεχίζουμε.