ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

 Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 1844/02-6-2017 αίτηση του κ. Χατζηαντώνη Α. Γεώργιου (Α.Φ.Μ.: 031569393, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ – Έδρα: οδός Εμμ. Μπακίρη 17, Αφάντου, Ρόδος 85103 – Αντίκλητος: Δοντάς Γ. Παναγιώτης, Τηλ.: 6942018541 – email: donpan@otenet.gr – Ελ. Βενιζέλου 52, Αφάντου, Ρόδος 85103) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                   ΜΕ Ε.Π.

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             

                                                                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                  

                                                                                             ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                           ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β