Από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία για την διενέργεια του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.348,00 € θα οριστεί εκ νέου με έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 5 Οκτωβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/anakoinosi-tis-d-nsis-oikonomikou-kykladon