Από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 2-12-2015 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού επί της οδού Πλατείας Τσιροπινά για την ανάδειξη των μελών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την : «ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00 συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί με έγγραφο της υπηρεσίας.