Ανακοίνωση ΠΣ ΑΠ 42682/4213/23-4-2014 Περί Δημοσιοποίησης Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εταιρείας "S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Α.Ε." πουν λειτουργεί στη θέση "ΒΟΥΔΙΑ" Δήμου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.