Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ.816/156798/2014 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014» (ΦΕΚ 3385Β/17-12-2014), καλεί τους ιδιώτες κτηνιάτρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της προαναφερόμενης Υπ. Απόφασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τους ιδιώτες κτηνιάτρους:

  • του Νόμου Κυκλάδων στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων
  • του Νόμου Δωδεκανήσου  στη Δ/νση  Κτηνιατρικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23/01/2015.

 

          Πληροφορίες επί του θέματος δίνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων: Tηλ.  2281082377

 

Δ/νση  Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου  :                             Τηλ.  2241364880.