Η Π.Ε. ν. Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Άδειών Χρήσης Λειτουργικού Συστήματος Windows Professional 8.1 Upgrd OLP NL Gov για 200 (διακόσιους) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, προϋπολογισμού 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Όλη η προκήρυξη εδώ.

image_print