Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9820/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Λειτουργία Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΤΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Αστυπάλαια» Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.