Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5918/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης και παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 1133/ ΑΕΠΟ για την κατασκευή αποβάθρας και κτιρίου επιβατών στη θέση ΠΕΤΑΛΟ του λιμένα Νήσου Σύμης, Νομού Δωδ/σου, με φορέα το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ.