Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4429/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου μελέτης Περιβάλλοντος που αφορά στην Τροποποίηση και Ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω εκσυγχρονισμού και αύξησης της δυναμικότητας ξενοδοχειακής μονάδας  στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘‘ΠΕΤΑΛΟΣ’’, Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘‘ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ’’.