Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4119/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘Amathus Beach Hotel Rhodes & Amathus Elite Suites’’, 5*, στην περιοχή ‘‘Ιξιά’’της Δ.Κ. Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου,  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘‘ΛΑΝΔΑ ΑΞΤΕ’’».   /ckfinder/userfiles/files/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4119-07_05_2018.pdf

image_print