Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10347/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την δραστηριότητα: Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην περιοχή ‘‘Βραχονησίδα Αρχάγγελος’’, Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘‘Γ& Δ ΜΑΝΗΣ Ο.Ε.’’».

Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10347/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την δραστηριότητα: Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην περιοχή ‘‘Βραχονησίδα Αρχάγγελος’’, Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘‘Γ& Δ ΜΑΝΗΣ Ο.Ε.’’».