Ανακοίνωση Π.Σ. 2769/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης – τροποποίησης Π.Ο. αερολιμένα Ρόδου, Ν. Δωδ/σου

Ανακοίνωση Π.Σ. 2769/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης – τροποποίησης Π.Ο. αερολιμένα Ρόδου, Ν. Δωδ/σου