Ανακοίνωση Π.Σ. 2745/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης – τροποποίησης Π.Ο. ξεν. ΑΤΑΛΑΝΤΗ, της ΑΕΤΟΣ ΑΕ στη ΡΟΔΟ, Ν. Δωδ/σου