Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 11395/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Πτηνοτροφική Μονάδα Ωοτοκίας, στη θέση ‘‘ΚΟΣΜΑΣ’’, Τ.Κ. Σαλάκου, Δ.Ε. Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΖΑΣΠΑ Α.Ε.’’»