Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10932/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘0110086 – ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ Α/Τ’’, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Α.Ε.’’»

Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου 10932/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘0110086 – ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ Α/Τ’’, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Α.Ε.’’»