ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙ ΤΗΣ LAFARGE BETON ABEE