ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΟΥΝΑΔΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΙΔΙ ΖΑ