ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Μ.Π.Ε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE ME KVD. " KAMAΡI X- 1406042'