Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 9462/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Π.Ο. για το έργο Σταθμός Ξηράς  Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤ – 1406227’’, στο κτίριο του ΟΤΕ πλησίον του οικισμού Μεγίστης, Δήμου Μεγίστης, Νήσος Καστελλόριζο, της εταιρείας ‘‘COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’».