Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 8733/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Κατασκευή Αποβάθρας Ο/Γ Σκαφών εξωτερικά του Λιμένα Καλύμνου, Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.