Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7529/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού τύπου, 5*, 392 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΓΥΠΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’».

Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7529/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού τύπου, 5*, 392 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΓΥΠΑΕΤΟΣ  Α.Ε.’’».