Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 7030/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής στη θέση  ‘‘ΠΑΝΤΕΛΙ’’ Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.