Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 5790/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας που αφορά την Ανανέωση και Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη ‘‘Βραχονησίδα Πεταλίδα’’ Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.’’.