Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 4140/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας  με τίτλο “ΚΗΠΟΣ ΠΕΥΚΩN”, κλασικού τύπου, 3* αστέρων, παραθερισμού πόλης, στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Ε. Λίνδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. Β. & Ι. ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.’’