Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 1401/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις νήσους Λέρο, Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω Νομού Δωδ/σου, συνολικής ισχύος 348 MW, και η ηλεκτρική διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο».

Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 1401/15 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις νήσους Λέρο, Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω  Νομού Δωδ/σου, συνολικής ισχύος 348 MW, και η ηλεκτρική διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο».