Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 13029/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τοιχίο προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής, στη Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δήμου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Δαίδαλος Α.Ε.’’».

 

Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 13029/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Τοιχίο προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής, στη Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δήμου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Δαίδαλος Α.Ε.’’»