Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 10109/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «υπό αποπεράτωση Ξενοδοχειακή Μονάδα (δ.τ. ‘‘NOTUS BEACH’’), στην περιοχή ‘‘ΠΛΗΜΜΥΡΙ’’ Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.’’».