Ο Οργανισμός GWP-Med, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIO-ECSDE, επαναπροκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για τη διεξαγωγή έργου διάνοιξης γεωτρήσεων θαλασσινού νερού για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης του Δήμου Φολεγάνδρου, στο πλαίσιο του έργου ZERO DROP.

 

H Περίληψη Πρόσκλησης Διεξαγωγής Έργου

 

image_print